Van burgertrutje tot wereldwijf

Lezingen

Een lezing kan voor verschillende doelgroepen gegeven worden. Vrouwen die zelf het slachtoffer zijn (geweest), familie, hulpverleners of meer algemeen voor mensen uit een buurtgroep. Daarmee is het doel van de lezing ook steeds anders. Mijn verhaal is het uitgangspunt voor de lezing maar het is geen zielig of sensatie verhaal. In tegendeel. Het geeft handvatten voor medewerkers, inzicht in gevoel en emotie van slachtoffers en perspectief en hoop voor slachtoffers. Als ervaringsdeskundige kan na een lange weg van persoonlijke ontwikkeling goed reflecteren en kan ik je meenemen in de emotie, in het gevoel wat er achter een verhaal zit. Een lezing is dus iedere keer anders omdat het thema en het doel verschilt. 

Daarnaast kan ik de lezing aanvullen met korte opdrachten zodat de deelnemers gestimuleerd worden om over hun eigen situatie na te denken of uitgedaagd worden om te voelen en te ervaren. 

Voor boekingen kunt u contact opnemen met:


Cursus

Door alle onderdelen te combineren, kan er een hele cursus gevormd worden. De verschillende thema's worden dan uitgediept en is er meer ruimte voor interactie. Door yoga, meditatie, mindfulness en de interactieve sessies ontstaat er bewustwording van lichaam, geest en gevoel/emotie. Ook kunnen patronen zichtbaar worden door herkenning bij elkaar. Pas als je bewust bent van je patronen kun je deze ombuigen en stappen zetten naar een zelfstandig en gelukkig leven. 

Maak een vrijblijvende afspraak

Workshops

Er zijn een aantal stappen die ik heb gezet welke eraan bij hebben gedragen dat ik nu een liefdevol leven ervaar en op een andere manier naar de wereld en vooral naar mezelf kijk. Het is écht mogelijk om weer gelukkig te zijn.

Deze stappen verwerk ik in de workshops zodat de deelnemers in ieder geval bewust worden van het feit dat ze keuzes hebben en dat deze keuzes gevolgen hebben voor hoe je je voelt. 

Er zijn meerdere thema's waarover ik een workshop kan geven, zoals:      

  • Liefde voor je kind of liefde voor jezelf?
  • Grenzen leren kennen en aangeven.
  • Re-actief of pro-actief?
  • Overtuigingen: waar of niet waar?
  • Gevoel of emotie?

Dit zijn voorbeelden. Het is ook mogelijk zelf een thema aan te geven. Ik maak daar een interactieve workshop van.


Ont-spanning

In het onderzoek dat ik deed voor mijn scriptie, bleek dat veel vrouwen in de opvang behoefte hebben aan ontspanning. Ook al zijn de vrouwen uit de situatie en zijn ze veilig, de spanning zit nog vast in hun lichaam. 

Naast allerlei fysieke gevolgen zoals hoofdpijn en hoge bloeddruk, kunnen er ook andere reacties ontstaan, zoals het afreageren op kinderen en huisgenoten. Stress kan zelfs verslavend zijn door de adrenaline en cortisol die vrijkomen. Gevolg kan zijn dat vrouwen onbewust spanning opzoeken op allerlei manieren. Dat kan door ruzie te maken of terug te gaan naar hun partner. Of het kiezen van een nieuwe partner die voor dezelfde spanning zorgt. Het is dus belangrijk om spanning en stress te verminderen en het proces bewust te maken.

Ontspannen kan natuurlijk op veel manieren. Een uurtje tv kijken of sporten kan voor dat moment prettig zijn om even de aandacht af te leiden. Beter is het om bewust te leren voelen waar er spanning in je lichaam zit en te leren hoe je dit kunt afvoeren. Daardoor ontstaat een basis rust in het lichaam waardoor lichamelijke klachten kunnen verminderen aangezien veel gezondheidsklachten stress gerelateerd zijn.

Daarnaast kun je nog een stap verder gaan door ook rust in je hoofd te creëren. Door yoga, mindfulness en meditatietechnieken ontstaat meer rust en ruimte in je hoofd. Dit betekent letterlijk meer ruimte om nieuwe inzichten te krijgen. Er ontstaat een meer open houding waardoor ruimte ontstaat voor een andere kijk op jezelf, je leven en je nieuwe mogelijkheden ontdekt.